close
تبلیغات در اینترنت
تحریم اقتصادی؛ امریکای عهدشکن؛ برجام؛ تجربه برجام؛ محمد جمشیدی؛ رامین طهماسبی؛
iKING - 1

معرفت زیر سایه بصیرت گفت‌وگو با دکتر محمد جمشیدی: آمریکا بعد از برجام هم تحریم‌ها علیه ایران را حفظ کرده است انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و کشانده شدن بحث میان کاندیداها به نازل‌ترین بحث‌ها، اعتراضات فراوانی در جامعه‌ی آمریکا به‌وجود آورده است. رهبر انقلاب نیز در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی، رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا و موضوعات مطرح میان دو کاندیدا را نمونه‌ای بارز و آشکار از نتایج نبود معنویت و ایمان در صاحبان قدرت در کشور آمریکا دانستند. در دیدار هفته‌ی…

امروز پنجشنبه 22 آذر 1397